+90 264 295 58 00

Sosyal Medyada Biz}

  Misyonumuz

  1. EMC laboratuvarı bünyesindeki fiziksel ve teknik imkânlar çerçevesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim, tez hazırlığı ve bilimsel araştırmalarında kullanılması,

  2. Biyo-elektromanyetik(BEM) araştırmalar için Tıp fakültesi öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapmak,

  3. Askeri ve sivil EMC standartlarına uygunluk sağlayabilmek için standartlara uygun EMC ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çeşit ölçümlerin hem ön testler hem de akredite laboratuvar imkânları ile sunulması,

  4. Askeri ve sivil EMC standartlarının izlenmesi, bu standartlara uymak zorunda olan gerek askeri ve gerek sivil kuruluşlara bilgi desteği sağlanması. Bu kuruluşlara EMC konuları hakkında eğitim verilmesi,

  5. Endüstriyel kuruluşlarda ve sağlık kurumlarında ilgili ulusal ve uluslararası direktif, yönetmelik ve kalite yönergelerine uygun elektromanyetik radyasyon ölçümleri yapılması ve çalışan personelin konuyla ilgili eğitiminin gerçekleştirilmesi,

  6. Her ölçekte yaşam alanları için elektromanyetik kirlilik ve risk haritalarının çıkarılması ve idari ve mülki konumdaki yöneticilere konuyla ilgili brifingler verilmesi,

  şeklinde özetlenebilir.